HerníPrůmysl.cz   |   GameIndustry.cz

Přehled o českém herním průmyslu   |   Czech game industry overview

České produkční a distribuční společnosti, média a univerzity   |   Czech producers, distributors, media and universities

Publikace Český herní průmysl | Czech Game Industry | 2020 v PDF (3 MB)VÝROBCI | PRODUCERS

Aktivní registrované české produkční společnosti | Active registered czech production companies


DISTRIBUTOŘI | DISTRIBUTORS

České distribuční společnosti | Czech distribution companies


MÉDIA | MEDIA

Hlavní česká internetová média | Main czech online media

České tištěné magazíny | Czech printed magazines


VZDĚLÁNÍ | EDUCATION

Vývoj počítačových her

Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
gamedev.cuni.cz

Animovaná a interaktivní tvorba

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta designu a umění
fdu.zcu.cz

Počítačové hry a grafika

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
fel.cvut.cz

Herní tvorba

Vyšší odborná škola grafická v Jihlavě
www.vosg.cz

Animace a Game Art

Střední umělecká škola grafická v Jihlavě
www.susg.cz

Vývoj her a multimediálních aplikací

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií
www.kreativnistredni.cz


SPOLKY | SOCIETIES

Neziskové organizace | Nonprofit organizations